Екип

Екипът на кантората включва правоспособни адвокати, юрисконсулти и офис-мениджър.

Адв. Станислава Райчева

Адв. Станислава Райчева

Адв. Станислава Райчева – съдружник

  • магистър по право СУ „св. Климент Охридски” (1992 – 1998)
  • от 1999 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия

Дипломиран медиатор 

Адв. Огнян Варадинов

Адв. Огнян Варадинов

Адв. Огнян Варадинов – съдружник

  • магистър по право СУ „св. Климент Охридски” (1991 – 1996)
  • от 2001 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия
  • от април 2010г. до септември 2011г. член на Комисия за защита на потребителите
  • 1997 – 2001г. гл. юрисконсулт и началник отдел „Правен” при Комисия по търговия и защита на потребителите
  • 1996 – 1997г. ст. юрисконсулт при Национален център по метрология

Член на Съвета по сертификация на „Евротест – Контрол” АД

 

Специализации:

  • Юридически факултет на Университета в Хамбург (Германия)
  • Международна парламентарна практика Германски Бундестаг със статут и на студент към Хумболтовия университет Берлин (Германия)
  • Потребителска защита при Трудовата камара Виена (Австрия)

Автор на над 20 специализирани публикации по проблеми на европейското право, защитата на потребителите и екологичното право.

 

Адвокатска кантора

Райчева, Варадинов и партньори

ул. „Владайска” 49, ет. 1, гр. София 1606

Имейл: office@rvp-law.net
Тел: +359 2 421 98 68
Факс: +359 2 421 98 67